E-řešení

E-řešení představuje skupinu aplikací nad systémem Soft-4-Sale. Jedná se o nadstavbové nástroje, jejichž cílem je pomoci Vám, uživatelům systému Soft-4-Sale, zviditelnit a prosadit Vaše produkty a služby na poli internetu s využitím nejmodernějších dostupných technologií a docílit tím zvýšení Vaší konkurence schopnosti na trhu.