Programy servisní podpory

Firma MTJ Service s.r.o. nabízí svým klientům zvýhodněné balíčky služeb formou takzvaných Programů servisní podpory. Účast v tomto programu samozřejmě není povinná, ale jistě vám přinese mnoho výhod.

Nabízíme tři úrovně spolupráce. Cena je kalkulována procentem z celkové ceny zakoupených licencí (dle ceníku licencí platného ke dni uzavření smlouvy). Cena servisního programu je pak hrazena jednorázově.

Všechny typy servisních programů s výjimkou PLATINY jsou smluvně vázány na dobu jednoho roku s možností prolongace v období +/- 1 měsíc od data vypršení smlouvy. Uzavření nové nebo prodloužení stávající smlouvy v době prolongace je cenově zvýhodněno v rámci každého programu servisní podpory.

OUTVER

Zákazníci mimo program servisní podpory.

Cena služeb pro uživatele mimo jakýkoli program servisní podpory bude účtována v sazbě 3 000,- Kč/hod.

Přichozí a odchozí hovory hot-line budou účtovány v sazbě 600,- Kč/10min.

BRONZ

Nejlevnější cesta k aktuálním verzím systému Soft-4-Sale.

Program zahrnuje po dobu jednoho roku:

 • Přístup k novým verzím (upgrade) ZDARMA
 • Záruku na funkčnost systému – záruční služby ZDARMA
 • cca 4x ročně informace o dostupnosti nové verze včetně novinkové dokumentace
 • Ceny služeb v sazbě 2 100,- Kč/hod.** (účtuje se započatá hodina)
 • Hot-line v sazbě 400,- Kč/10 min.

Cena programu při prolongaci* je stanovena na 14% z celkové ceny zakoupených licencí.

Cena programu při reaktivaci* je stanovena na 34% z celkové ceny zakoupených licencí. Cena je v tomto případě tedy již navýšena o jednorázový reaktivační poplatek.

SILVER

Standardní program servisní podpory se zvýhodněným cenami služeb.

Program zahrnuje po dobu jednoho roku:

 • Přístup k novým verzím (upgrade) ZDARMA
 • Záruku na funkčnost systému – záruční služby ZDARMA
 • cca 4x ročně informace o dostupnosti nové verze včetně novinkové dokumentace
 • Ceny služeb v sazbě 1 540,- Kč/hod.** (účtuje se započatá hodina)
 • Hot-line ZDARMA
 • Garance rychlejších termínů reakce na požadavky

Program SILVER je automatickou součástí licencí systému pro nového zákazníka ZDARMA a platí u něj půl roku.

Cena programu při prolongaci je stanovena na 22% z celkové ceny zakoupených licencí.

Cena programu při reaktivaci* je stanovena na 42% z celkové ceny zakoupených licencí. Cena je v tomto případě tedy již navýšena o jednorázový reaktivační poplatek.

PLATINA

Nejvyužívanější program servisní podpory se zvýhodněným cenami služeb a kvartální platbou. Sjednává se na dobu neurčitou a výpovědní lhůtou 6 měsíců a zahrnuje:

 • Přístup k novým verzím (upgrade) ZDARMA
 • Záruku na funkčnost systému – záruční služby ZDARMA
 • cca 4x ročně informace o dostupnosti nové verze včetně novinkové dokumentace
 • Ceny služeb v sazbě 1 540,- Kč/hod. (účtuje se započatá půlhodina)
 • Hot-line ZDARMA
 • Garance rychlejších termínů reakce na požadavky

Cena programu při je stanovena na 16% z celkové ceny zakoupených licencí.

První platba po reaktivaci* je navýšena o jednorázový reaktivační poplatek 20% z celkové ceny zakoupených licencí.

Tento program představuje typ údržby s automatickou prolongací. Cena programu je rozdělena do čtvrtletních pravidelných splátek. Dostupnost tohoto programu není omezena výší servisního kontraktu. Výpovědní lhůta je stanovena v délce 6 měsíců. Minimální doba trvání servisního programu je 12 měsíců.

*prolongace – prodloužení platnosti programu servisní podpory do 1 měsíce od vypršení předchozího
*reaktivace – znovuzakoupení programu servisní podpory více než 12 měsíců od vypršení předchozího
** uvedené ceny jsou platné pro programy sjednané po 1.1.2024