Procesy

Procesní pohled na systém Soft-4-Sale Vám dává možnost vidět Soft-4-Sale, jako nástroj pro řízení firemních procesů napříč celou Vaší společností. Od oslovení trhu a získávání nových zakázek, jejich realizaci až po komplexní řízení celé firmy včetně manažerského řízení.

Oslovení trhu a získání nových zakázek

Charakteristické vlastnosti

 • nástroje pro hromadné oslovení trhu
 • nástroje pro práci s příležitostí
 • kvalitní podklady pro obchodní oddělení

Bez strategicky plánovaného oslovení trhu a procesu získávání nových zakázek se úspěšné firmy v dnešní době neobejdou. Není tedy divu, že přibývá firem, které věnují těmto procesům čím dál tím více času a úsilí. Systém Soft-4-Sale Vám pro tyto účely nabízí množství výkonných a užitečných nástrojů, které Vám pomohou

 • s tvorbou úspěšných nabídek …
 • s evidencí poptávek …
 • s realizací velkých obchodních příležitostí …
 • a v mnoha dalších situacích práce s příležitostí.

V případě oslovení trhu se přímo nabízí nástroje pro hromadné rozesílání dopisů a e-mailů rovnou ze systému Soft-4-Sale. Názor zákazníka má rozhodující význam na to, co vyrábět a co prodávat. Pro tyto účely najdete v systému Soft-4-Sale dotazníky, které Vám pomohou zaměřit své aktivity správným směrem. Samozřejmostí je řada výběrových kritérií pro podrobnou segmentací vašich kontaktů k cílenému oslovení trhu.

Realizační a zakázkový proces

Charakteristické vlastnosti

 • průchodnost dokladů celým systémem
 • provázanost jednotlivých obchodních dokladů
 • sledování souvislostí dokladů i zpětný pohled
 • generátory následných dokladů „na jeden klik“ nad každou kartou
 • zakázka jako velký šanon zahrnující všechny související doklady
 • vedení velkých a realizace malých zakázek

Soft-4-Sale nabízí v oblasti prodeje pružný nástroj pro realizaci všech obchodních činností. Poskytuje rychlou a přehlednou informaci o přijatých poptávkách, zpracovaných nabídkách a přijatých objednávkách. Na tyto činnosti navazuje automatizované vystavovaní smluv, dodacích listů, faktur … 

Zakázkový proces je charakteristický průchodností dokladů napříč celým systémem a dokonalou vzájemnou provázaností všech souvisejících dokladů, které dohromady mohou tvořit jednu velkou zakázku, čímž se výrazně snižuje rychlost dohledávání a administrace. 

Nejen uživatele zakázkového systému jistě potěší využití řady generátorů, které jsou dostupné nad každou kartou obchodního dokladu, a s jejich pomocí můžete výrazným způsobem zrychlit a zjednodušit proces realizace zakázek a generování všech souvisejících dokladů.

Operativní řízení týmů nebo celé firmy

Operativní řízení týmů nebo celé firmy často vyžaduje mnoho času a úsilí jak od vedoucích pracovníků v podobě:

 • rozdělování pracovních úkolů,
 • plánování času,
 • řízení porad,

tak i od konečných zaměstnanců, kteří neradi tráví čas zbytečným papírováním a vyplňováním interních předpisů. Pro tyto účely Vám Soft-4-Sale nabízí řadu nástrojů, které Vám pomohou tento čas minimalizovat a zároveň využít ve prospěch těch, kteří to nejvíce potřebují, Vašich zákazníků.

Logistika a skladová evidence

Proces logistiky bývá často označován jako páteř všech obchodních i výrobních firem. Dobrá organizace a přehled o všech produktech je v dnešní době naprostou nezbytností.
Systém Soft-4-Sale Vám pro tyto účely nabízí širkou škálu nástrojů, které Vám pomohou nejen s organizací a řízením skladového hospodářství:

 • příjemky,
 • výdejky,
 • převodky,
 • skladové analýzy obrátkovosti zásob,
 • nepohyblivých zásob,
 • statistiky stavů a pohybů, atd.),
 • inventury,

ale také Vám může pomoci např. s kooperací více skladů a plánováním vlastního rozvozu výrobků k Vašim zákazníkům.

Manažerské vedení a hodnocení firmy

Vedení firmy se neobejde bez kvalitních nástrojů pro hodnocení výkonnosti podniku. Soft-4-Sale Vám pro tyto účely nabízí širokou škálu nástrojů, které Vám pomohou zvýšit efektivitu řízení podniku. Umožňují zpracovat a vyhodnocovat data o skutečném stavu a vývoji firmy z ostatních „provozních“ procesů a zároveň plánovat a sledovat plnění plánů. Vytvoření komplexního pohledu na společnost umožňují posuzovat nákladovou náročnost, finanční zatížení, výnosy a ostatní přínosy dílčích aktivit s využití procesu plánování, hodnocení a opatření v jednotlivých oblastech.

Charakteristické vlastnosti

 • Velká vypovídající schopnost dat
 • Řada nástrojů pro vyhodnocování
 • Široké a kvalitní podklady pro rozhodování
 • Množství analýz, reportů, grafů a tabulek

Aktivní řízení vztahů se zákazníky

Mnohé firmy, bez ohledu na obor svého podnikání, si dnes velmi silně uvědomují, že úspěch či neúspěch se odvíjí především od spokojenosti zákazníků. Vyvíjejí proto stále více úsilí, aby své zákazníky pochopily a byly jim schopny najít a dodat přesně to, co v pravý čas potřebují. Spolupráci se zákazníky v nejširším možném významu těchto slov umožňuje právě CRM (Customer Relationship Management). Proto se dnes stává klíčovým prvkem pro výkonnost podniku.

Customer Relationship Management (CRM) si můžeme představit jako aktivní tvorbu a udržování dlouhodobě prospěšných vztahů se zákazníky, přičemž vztahy se zákazníky jsou udržovány prostřednictvím vzájemné komunikace, která bývá podporována vhodnými technologiemi. Systém Soft-4-Sale Vám pro tyto případy nabízí pestrou škálu nástrojů, které Vám pomohou v maximální možné míře využít cenných informací získaných od Vašich zákazníků pro jejich uspokojení a v konečném výsledku růst Vaší firmy.

Charakteristické vlastnosti

 • Aktivní přístup ke každému zákazníkovi
 • Podrobná historie všech zákazníků a jejich jednání
 • Segmentace podle mnoha kritérií
 • Množství užitečných nástrojů pro jejich efektivní správu

Komplexní řízení firmy

Dokonalý přehled o řízení celé firmy už nemusí být pouze Vašim snem. S pomocí nečekaně komplexního CRM řešení Soft-4-Sale budete mít přehled o dění na všech úrovních a pozicích Vaší firmy. Soft-4-Sale tak představuje profesionální nástroj, který Vám pomůže:

 • efektivně a přehledně řídit informační zdroje,
 • marketingové aktivity,
 • firemní operativu,
 • obchod, dodávky služeb,
 • projektové zakázky,
 • výrobu,
 • ekonomiku
 • a v neposlední řadě Vám může pomoci na poli internetu (e-commerce).

Všechno pohromadě potom tvoří jedno ucelené a přitom konfigurovatelné řešení, které využívá k řízení svých podnikatelských aktivit téměř 600 zákazníků v České a Slovenské republice.