Podmínky

Převážná část vývoje systému Soft-4-Sale probíhá na základě Vašich uživatelských požadavků a případných nutných úprav v souvislosti s měnící se legislativou České republiky. Požadavky na úpravu systému mohou být různého charakteru, ať už se jedná o doplnění chybějící funkcionality nebo zákaznické úpravy pro konkrétní uživatele. A právě především vývoje a doplnění nové (chybějící) funkcionality se týká tato nová sekce „Vývoj Soft-4-Sale“.

Cílem této myšlenky je umožnit Vám uživatelům systém Soft-4-Sale se ve větším počtu finančně podílet na vývoji nových funkcí a nástrojů systému Soft-4-Sale a urychlit tak jejich doplnění do systému, které by jinak vzhledem k finanční a časové náročnosti mohli trvat mnohem déle. Zároveň díky tomu budeme informováni co a jak moc Vám chybí v systému a tedy budeme schopni rychleji a především flexibilněji reagovat na Vaše požadavky na funkcionalitu systému Soft-4-Sale. V neposlední řadě věříme, že to povede ke zrychlení reakce a organizace práce pro Vás uživatele systému Soft-4-Sale a tedy růstu Vaší spokojenosti.