E-HelpDesk

HelpDesk představuje aktivní nástroj pro řešení zákaznických požadavků, problémů, dotazů, atd. Vazba na modul HelpDesk je první aktivní částí Soft-4-Web. Aktivní znamená, že uživatelé, kteří se přihlásí na portál Soft-4-Web mohou své požadavky zadávat přímo na internetu. Vznik požadavků HelpDesku je tedy možný jak v lokálním systému Soft-4-Sale, tak v internetovém Soft-4-Web a obě části spolu data synchronizují.

Modul HelpDesk umožňuje uživateli zadat požadavek přes webový formulář na Vašich www-stránkách nebo pomocí e-mailu. Vaši pracovníci podpory poté zpracovávají požadavky v prostředí systému Soft-4-Sale. Zákazník je o stavu řešení informován e-mailem pomocí tzv. automatických notifikací a dále komunikuje s řešitelem pomocí webového rozhraní, kde má k dispozici kompletní historii požadavku. Tímto způsobem dochází k výraznému snížení souvisejících nákladů a ke zrychlení a zpřehlednění celého procesu servisu pro zákazníky.

OBLASTI VYUŽITÍ

 • technická podpora zákazníků
 • podpora prodeje pro firmy poskytující služby (servisní zásahy)
 • poskytování informací o produktech a službách (např. v rámci e-shopu)
 • technická podpora zaměstnanců

CO KOUPÍ HELPDESKU ZÍSKÁTE?

 • zadání požadavků pomocí webových formulářů nebo e-mailů (aplikace je snadno integrovatelná do Vašich www-stránek)
 • zobrazení historie požadavků zákazníkovi prostřednictvím www-rozhraní
 • informování zákazníka o změnách požadavku e-mailem (systém automatických notifikací)
 • kompletní dokumentová komunikace kolem každého požadavku včetně možnosti přiložení příloh
 • možnost samostatné správy různých typů požadavků (např. podle modulů, oblasti produkce,…)
 • možnost diskuze nad navrženým řešením požadavku
 • filtrování požadavků dle všech možných kritérií s využití dynamických filtrů
 • přehledná konfigurace systému pomocí logicky seskupených příkazů
 • priorizace požadavků s vlastním nastavením názvů a práv pro priority
 • jedná se o cenově atraktivní řešení i pro malé firmy
 • zprovoznění HelpDesku během několika dní
 • přizpůsobení designu systému přesně dle Vašich představ
 • efektivní, transparentní a přehledná komunikace ihned po nasazení
 • uživatelsky přívětivé rozhraní a jednoduché ovládání

CO KOUPÍ HELPDESKU ZÍSKAJÍ VAŠI ZÁKAZNÍCI?

 • vždy aktuální přehled o stavu řešení jejich požadavků
 • možnost diskuse problému přímo s řešitelem
 • automatické zpravodajství o novinkách a změnách na řešení požadavků
 • historický přehled všech řešených požadavků
 • uživatelsky přívětivé rozhraní a jednoduché ovládání

REFERENČNÍ PŘÍPADY

V současné době využívají aplikaci HelpDesk tito uživatelů systému Soft-4-Sale:

 • ESKON, a.s.
 • MTJ Service s.r.o.

CENA

(bez DPH)

Cena za internetové řešení:  25.000,- Kč

Cena za s4s řešení:                 1.500,- Kč/uživatel

Cena za Guardien:                   7.000,- Kč

Guardien je aplikace, která zprostředkovává přenos dat mezi S4S a FTP serverem.
Součástí ceny je zadávací projektová dokumentace (analýza) v rozsahu 8 hodin.
Programátorské a grafické úpravy budou realizovány v hodinové sazbě 900 Kč/hodina.