Ceník

Licenci pro jednoho uživatele zahrnující základní marketingové nástroje (kontaktní management, marketingové nástroje hromadné komunikace, spisovou službu pro evidenci elektronické komunikace se zákazníky ale i evidenci záznamů z osobních jednání, management požadavků zákazníků, úkoly, plánování času, vnitrofiremní dialog a nástroje pro záznamy a vedení porad …) získáte již od 19 000,- Kč. Součástí této licence je i významná část modulu STRATEGIE – „Procesní panely“, která je určena pro procesní řízení uživatelů pracujících na libovolné pozici ve firmě.

Pro nezávaznou poptávku ceny systému se, prosím, obraťte na naše konzultanty, kteří vám jistě rádi vypracují orientační nabídku šitou na míru vašim potřebám.

Celková cena systému závisí na počtu a skladbě uživatelů, kteří budou se systémem pracovat. Ne všichni totiž budou potřebovat všechny funkce, které systém nabízí, a nemusí proto mít všichni stejný typ licence.

Podle předpokládaného počtu nakoupených licencí vám také rovnou nabídneme odpovídající množstevní slevu.

Mimo jiné bude nabídka obsahovat i odhad implementačních prací.

Budete tak mít přesnější odhad celkové ceny počátečních nákladů na zavedení systému Soft-4-Sale.

Nezávaznou poptávku můžete učinit třeba e-mailem nebo telefonicky.

JÁDRO Soft-4-Sale

Jedná se o základní modul, který je nutný pro běh programu Soft-4-Sale. Modul kromě vlastního jádra systému je připraven pokrýt základní práci s datovými zdroji (především správa kontaktů a databáze zboží – včetně rozmanité cenové politiky), které jsou následně využity v nadstavbových modulech. Jsou zde soustředěny nástroje pro operativní řízení a dále pro případnou synchronizaci s jinými zařízeními. Využití zde má i správa dokumentů a jejich uložení. Můžete zde evidovat jednoduchým způsobem docházku zaměstnanců. Součástí základního modulu je hodně využívaná součást modulu ANALÝZA „Procesní panely“, které jsou určeny pro procesní řízení uživatelů pracujících na libovolné pozici ve firmě.

Kontaktní management, Zboží, výrobky, materiál (cenová strategie a doplňky), Připomínková služba, Proaktivní události, Plánování času, Úkolový management, Poznámky, Připojené objekty, Procesní panely, Synchronizace s MS Outlook, Synchronizace s Google, Odesílání dokumentů e-mailem v PDF formátu, Docházka .

MARKETING Soft-4-Sale

Marketingový a nabídkový modul je přípraven vyřešit kompletní předprodejní fáze s možností vyhodnocení obchodních případů a přímou vazbou na marketingová kritéria. Díky modulu MARKETING budete mít neustále přehled o marketingových akcích, které proběhly a nebo probíhají.
Modul je vhodný i pro obchodníky díky sekci pro správu a evidenci poptávek a nabídek..

Spisová služba, Hromadné dopisy, Mailing, Marketingové akce, Hromadné manipulace, Požadavky, Reference, Dotazníky, Nabídky, Poptávky, Organizace školení (prezenční listiny, certifikáty), HelpDesk, Projektové úkoly, Příležitosti.

OBCHOD Soft-4-Sale

Obsahuje kompletní nástroje pro zvládnutí obchodních případů ovšem bez předprodejní fáze, neobsahuje tedy nabídkový a poptávkový modul. Hlavním motorem této konfigurace je zakázkový modul, který má vazbu na ostatní obchodní dokumenty.
Samozřejmostí je vyhodnocení obchodních případů..

Zakázkový systém a nástroje vyhodnocení, Objednávky, Fakturace, Pultový prodej, Pokladna, Banky a platby, Dodací a záruční listy, Interní doklady, Reklamace, Evidence zásilek, Bonusový systém, Intrastat.

SKLAD Soft-4-Sale

Tento modul obsahuje nástroje pro skladové hospodářství a všechny tyto moduly jsou napojeny na obchodní systém a umožňují tedy fakturaci. Synergie obchodního a skladového systému se projeví v možnosti efektivně využít funkci logistiky pro zajištění a objednávání zboží. .

Sklady – výrobní čísla, lokace, plošné rozměry, Administrace skladů, Zápůjční systém, Kniha zařízení a jejich správa.

SERVIS Soft-4-Sale

Tento modul je určen pro servisní pracovníky, kteří nedělají obchod, ale mají na starosti správu a servis zařízení a jejich činnost končí vyplněním potřebných údajů v servisním výkazu.

Kniha oprav, Výkazy servisní činnosti, Výkazy práce..

SPRÁVA Soft-4-Sale

Tento modul je určen pro pracovníky, kteří zajištují správu systému – administrátoři, ale nejsou aktivními tvůrci dokladů v systému.

Správa uživatelů, Servisní funkce, Exporty/Importy, Číselníky, Konfigurace.

ANALÝZA Soft-4-Sale

Tento modul je určen pro pokrytí manažerských potřeb uživatele. Jsou zde nástroje pro správu obchodních a finančních nástrojů.

Obchodní analýzy, Obchodní plánování, Finanční plánování, Daily News, Cash Flow, Projektové zakázky.

EKONOMIKA Soft-4-Sale

Tento modul je určen pro pracovníky, kteří zpracovávají účetní data (podvojné účetnictví s evidencí majetku) a připravují ekonomické výsledky hospodaření za daný subjekt.

Ekonomický modul (podvojné účetnictví).

VÝROBA Soft-4-Sale

Modul je vhodný pro řízení opakované sériové i kusové zakázkové výroby a umožňuje také snadno kombinovat oba zmíněné způsoby výroby. Pořizování popisu výroby se provádí v rozsahu a podrobnostech, které si stanoví sám uživatel. Následně lze tato data využít pro kalkulace, vytváření výrobních příkazů, plánování výroby a kooperací, řízení dodávek vstupních materiálů, operativní sledování výroby, vyhodnocování zakázek a evidence výkonných pracovníků.

Technologické postupy, Plánování výroby, Odvádění výroby, Hodnocení.