Možnosti financování

EASY-4-SALE

Pod tímto označením se skrývá novinka v podobě nového způsobu financování nákupu licencí. Tento finanční model přináší firmám především zjednodušení cesty k pořízení informačního systému a rozložení finančních nákladů v čase. Princip spočívá v možnosti rozložení celkové výše částky za zakoupené licence a služby, čerpané během prvních tří let, do 36-ti pravidelných splátek. Uživatel jistě ocení i skutečnost, že se neplatí žádná počáteční akontace. Velmi důležitá tedy je finanční úspora v prvním roce nasazení systému, která je tak rovnoměrně rozvolněna do tří let.

Finanční model EASY-4-SALE je určen především pro společnosti, které chtějí pro své podnikání kvalitní a komplexní produkt bez nutnosti vysoké jednorázové investice.
EASY-4-SALE v sobě zahrnuje

  • pořizovací cenu licencí
  • program servisní podpory typu SILVER (platný po celou dobu splácení – tedy 3 roky)
  • programátorské a konzultační práce nutné při zavedení systému do běžného provozu
Jednorázový odkup licencí z pohledu 3 let
Rovnoměrné rozdělení do 36 pravidelných splátek