Hardwarové nároky

Uvedené parametry jsou minimální za jakých je možno systém Soft-4-Sale úspěšně provozovat. Pro firmy s více uživateli, nebo zvažujete-li terminálový režim práce se systémem, je dobré situaci nejprve konzultovat a na základě zvolených skutečností stanovit vhodnou konfiguraci hardware – nejčastěji serveru.

Doporučení na hardwarovou konfiguraci můžeme rozdělit na tyto 3 možné situace:

SERVER (pro provoz v síti LAN)

 • OS: Win Server … případně Windows10
 • HW: 1GB LAN, HDD: 2–3 GB volného prostoru (data + případně repliky), RAM: min 1 GB pokud přímo na serveru poběží automatické noční úlohy (replikace, údržba, zálohování …)
 • SW: MS Access 2013 RT, Native Client 2005, Bacward Compatibility 2005, MS SQL Server.
 • V předpokládané konfiguraci s replikacemi a samostatnými satelity by měl buď server, nebo některá stanice v síti LAN pracovat v automatickém nočním režimu pro příjem, výrobu a odeslání replik do FTP prostoru. Tato úloha automatického příjmu a výroby replik pracuje pouze ve Windows prostředí. Pokud bude server Linux nebo Novel, pak tento proces musí řídit některá ze stanic v síti LAN.

KLIENTSKÁ STANICE (pro provoz v síti LAN)

 • OS: Windows10 …
 • HW: HDD: 1GB LAN: 1GB, min 1 GB RAM
 • SW: MS Access 2013 RT, Native Client 2005, Bacward Compatibility 2005, MS SQL Server.
 • Kombinace různých Windows prostředí na různých stanicích znamená provoz sítě s různými síťovými jádry a může být konfliktní. Tato situace může vyžadovat doplňkovou konfiguraci sítě z hlediska Windows software.

SATELIT – samostatný notebook (provoz offline na cestách)

 • OS: Windows10 …
 • HW: HDD: 1GB LAN: 1GB, min 1 GB RAM
 • SW: MS Access 2013 RT, Native Client 2005, Bacward Compatibility 2005, MS SQL Server.
 • K provozování satelitů je třeba mít zakoupenou licenci na modul Replikace.

Technologie Klient – Server

Nejčastěji využívaný režim práce se systémem.

Data jsou uložena centrálně na serveru v takzvané „datové“ části systému. Každý uživatel má na své stanici nainstalovanou „aplikační“ část systému Soft-4-Sale, ve které probíhají veškeré operace s daty v rámci užívání systému Soft-4-Sale. Server tedy není při tomto způsobu instalace nijak vyjímečně zatěžován. Důležitější propustnost sítě pro přenos datových paketů a rychlost disků, než početní výkon serveru.

Verze „aplikační“ části systému je při spuštění aplikace kontrolována s verzí „datové“ části na serveru a v případě potřeby dochází automaticky k aktualizaci verzí na klientských stanicích.

Terminálový klient

Moderní režim práce se systémem.

Uživatelé vzdáleně přistupují na server, kde je nainstalována jak „datová“ část systému, tak v samostatných adresářích „aplikační“ části systému, které jednotliví uživatelé spouštějí. Všechny operace se provádějí tedy přímo na serveru. Z tohoto důvodu je nutné mít výkonný server.

Výhodou tohoto režimu práce je možnost centrální správy všech uživatelů. Z hlediska bezpečnosti se nastaví přístupová práva v rámci jednoho serveru pro skupinu uživatelů.

Uživatel také může pracovat se systémem odkudkoli, bude-li mít povolen přístup k serveru.

Samostatný satelit

OFF-LINE režim práce se systémem.

Používá se tam, kde je potřebná nezávislost na internetovém připojení – technik na cestách, vzdálená pobočka, kamenná prodejna, která musí prodávat i když zrovna nemá přístup k internetu.

Na klientské stanici (satelitu) je v tomto případě nainstalovaná jak „aplikační“ tak „datová“ část systému. K výměně (synchronizaci) dat dochází v libovolně stanovených intervalech, minimálně 1x denně, nejčastěji v noci. Centrála obvykle příjme změnové soubory od jednotlivých satelitů za uplynulý den, zpracuje je a zase všem satelitům rozešle aktuální data.

Není třeba mít na satelitech kompletní data celé firmy, ale jen taková, která jsou pro daný satelit potřebná. Tok dat změnovými soubory z centrály na satelit lze uživatelsky omezit podle interně stanovených pravidel. Technik na cestách tak vidí například pouze „svoje“ kontakty, nabídky, servisní výkazy … ale dokumenty jiných techniků mu nejsou dostupné. Pouze centrála vidí všechny dokumenty pohromadě.

Pro možnost práce v tomto režimu je třeba mít zakoupenou licenci modulu REPLIKACE.