Obory

Systém Soft-4-Sale je využíván ve všech oblastech obchodu, služeb i výroby. Mezi typické uživatele systému patří převážně malé a střední firmy, kde je systém nasazen jako podnikový informační systém kategorie ERP. Marketingová oddělení velkých firem využívají systému Soft-4-Sale k efektivnímu řízení vztahů se zákazníky – CRM.

Své uplatnění systém Soft-4-Sale nachází napříč celým spektrem oblastí působení firem. Ať už se jedná o obchodní společnosti, kterým systém Soft-4-Sale pomohá s efektivním řízením nákupu, logistiky a prodeje zboží dalším subjektům, nebo v případě firem poskytujících služby s vedením obchodních příležitostí, organizací školení, přípravou marketingových akcí, atd. Pro výrobní firmy je systém Soft-4-Sale nástrojem k řízení a organizace výrobních zakázek, s důrazem na plnění termínů dodávek, organizace práce v podobě úkolování a plánování, poskytováním záručního i pozáručního servisu, atd…

Uplatnění a nasazení systému Soft-4-Sale je široké. Vždy se jedná o individuální požadavky konkrétního uživatele (firmy) a nastavení na jeho firemní procesy. Díky vysoké variabilitě a rozsahu celého řešení, pomáhá systém Soft-4-Sale firmám z oblasti obchodu, služeb i výroby.